Tieto yrittäjälle koronasta

Tuoreimmat uutiset

Saarijärven kaupungin korona info – sivulta voit lukea ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset liittyen koronavirukseen Saarijärvellä.

Tärkeimmät koronavirusta koskevat uutiset yrittäjille löydät Suomen Yrittäjien sivuilta.

 

Yrittäjien työmarkkinatukea jatketaan 30.6.2021 asti

Yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen jatketaan kesäkuun 2021 loppuun asti. Hallitus linjasi jatkosta neuvottelussaan 27.1.2021. Työ- ja elinkeinoministeriö aloittaa lakimuutoksen valmistelun välittömästi.

Yrittäjät ovat voineet saada väliaikaisesti työmarkkinatukea, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt koronaviruspandemian takia. Väliaikainen laajennus yrittäjien työttömyysetuuteen on nykyisellään voimassa 31.3.2021 asti.

Millä edellytyksillä yrittäjä voi saada työmarkkinatukea?

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Työmarkkinatuki on yksi työttömyysetuuden muoto.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

 • yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai
 • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta. Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja että TE-toimisto antaa hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle. Tämän jälkeen yrittäjä voi hakea työmarkkinatukea Kelasta.

Lisää tietoa Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.

 

Mistä yritys voi hakea rahoitusta ja tukea koronaviruksen aiheuttamaan tilanteeseen?

Kustannustuki

Yritysten kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä vaikeasti sopeutettavista tukikauteen kohdistuvista palkka- ja muista kuluista. Hallituksen linjauksen mukaan tuen tarve ja määrä arvioidaan epidemian ja sen torjumisen aiheuttaman liikevaihdon äkillisen menetyksen perusteella.

Kustannustuen ensimmäinen hakukierros oli 7.7.–31.8.2020.
Kustannustuen toinen hakukierros pyritään avaamaan 21.12.2020. Haun avauspäivä vahvistetaan 18.12.2020.

Lue lisää kustannustuesta.

Työttömyysturva

Yrittäjät voivat saada työttömyysturvaa 31.3.2021 ast
Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Lue lisää!

Väliaikaiset laajennukset lomautettujen ja yrittäjien työttömyysetuuteen jatkuvat
Yrittäjä voi saada työmarkkinatukea maaliskuun 2021 loppuun asti. Lue lisää!

Business Finland avustukset (haku päättyi 8.6.2020)
Business Finland on avannut kaksi uutta rahoituspalvelua koronavirustilanteen vuoksi. Ne on tarkoitettu Suomessa toimiville, 6–250 henkeä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Lue lisää!
Tämän linkin kautta löydät videon, joka opastaa rahoitushakemuksen täyttöön.

ELY-keskusten avustukset (haku päättyi 8.6.2020)
ELY-keskukset tukevat pienyrityksiä, jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä ympäri maata. ELY-keskukset suuntaavat rahoitusta yrityksille, joissa on yrittäjän/yrittäjien lisäksi 1-5 työsuhteessa olevaa henkilöä. Hakemuksen jättämishetkellä yrityksessä työskentelee enintään viisi henkilöä, joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa (mukaan lukien yrittäjät). Lue lisää!

Kuntatuki (haku päättyi 30.9.2020)
Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Lue lisää!

Ravitsemusliiketoiminnalle (haku päättyi 31.8.2020)
Ravitsemisliiketoiminnan rajoittamisen tuen haku päättyi 31.8.2020 klo 16.15. Siihen mennessä KEHA-keskukseen jätetyt hakemukset käsitellään normaalisti.
Ravitsemisliiketoiminnan uudelleentyöllistämisen tuen haku päättyi 31.10.2020. Määräaikaan mennessä KEHA-keskukseen jätetyt hakemukset käsitellään normaalisti.

Maa- ja metsä- ja kalatalous

 • Maaseudun yritysten väliaikainen
  Maaseudun yritysten väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuen tavoitteena on helpottaa yritysten sopeutumista covid-19-viruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen ja jatkamaan toimintaansa kannattavasti sekä turvaamaan työpaikkoja siirryttäessä kohti normaaliolosuhteita.
  Tukea voi hakea vuoden 2020 loppuun saakka. Lue lisää!
 • Maatalouden alkutuotannon väliaikainen tuki
  Alkutuotannon väliaikainen tuki auttaa maatiloja ja maatalousalan yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia.
  Tukea voi hakea 30.6.2021 saakka. Lue lisää!

Koronatukea taiteen ja kulttuurin ammattilaisille (haku päättynyt 15.04.2020)

Apurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille. Apurahaa eivät voi hakea toiminimet, yritykset, yhdistykset, kunnat, kuntayhtymät, osuuskunnat tai säätiöt. Erityiset taiteen ja kulttuurin ammattilaisille suunnatut korona-apurahat ovat haettavissa ajalla 01.04.2020 – 15.04.2020 (hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00)
Korona-apurahaa voit hakea täältä.