Tieto yrittäjälle koronasta

Tärkeimmät koronavirusta koskevat uutiset yrittäjielle

Mistä yritys voi hakea rahoitusta koronaviruksen aiheuttamaan tilanteeseen?

 • Kunnan toimintatuki (HUOM! Hakuaika päättynyt 30.9.2020.)

  Päätoiminen yksinyrittäjä voi hakea kunnan avustusta koronaepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin 30.9.2020 saakka. Tukea voidaan myöntää 16.3.-31.8.2020 väliselle ajalle. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

 • Yritysten kustannustuki (HUOM! Hakuaika päättynyt 31.8.2020.)

  Yritysten kustannustuki on haettavissa Valtionkonttorilta 7.7.-31.8.2020 välisenä aikana.
  Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Tukeen vaikuttavat yrityksen kiinteät kustannukset sekä palkkakustannukset tukikaudelta 1.4.-31.5.2020. Tuki on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

  • Yrityksesi toimiala kuuluu koronaepidemiasta yleisesti kärsineiden toimialojen listalle. Oman tilanteen voi tarkistaa Valtiokonttorin toimialahausta. Jos toimialasi ei suoraan kuulu tuen piiriin, voit silti hakea tukea erityisen painavasta, koronapandemiaan liittyvästä syystä.
  • Yrityksen liikevaihto on koronaepidemian vuoksi pudonnut huhti-toukokuussa yli 30% vertailuajankohtaan nähden. Vertailuajankohta on maalis-kesäkuun 2019 myynnin kuukausittainen keskiarvo. Jos yritys on perustettu 1.3.2019 tai myöhemmin, vertailukauden myynti on vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvo.
  • Yrityksellä on sellaisia kiinteitä kustannuksia, joita on vaikea sopeuttaa.

Valtiokonttori on avannut laskurin, jolla voit arvioida mahdollisen kustannustuen määrän. Laskentaa varten, selvitä maalis-kesäkuun 2019 keskimääräinen kuukausiliikevaihtosi sekä huhti-toukokuun 2020 keskimääräinen liikevaihtosi. Selvitä lisäksi maksamiesi kiinteiden kulujen määrä. Syötä nämä sekä jo saamasi tuet laskuriin ja saat tuloksesi arvion mahdollisen kustannustukesi määrästä.

Lue kustannustuesta lisää!

 • Business Finland avustukset (HUOM! Hakuaika päättynyt 8.6.2020.)

  Business Finlandin kehitysrahoitus häiriötilanteessa on tarkoitettu Suomessa toimiville 6–250 henkeä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Business Finlandin korona esiselvitys- ja kehittämisrahoituksen haku päättyi 8.6.2020 klo 16.15. Siihen mennessä jätetyt hakemukset käsitellään normaalisti. Lue lisää!

 • ELY-keskusten avustukset (HUOM! Hakuaika päättynyt 8.6.2020.)

  ELY-keskukset tukevat pienyrityksiä, jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä ympäri maata. ELY-keskukset suuntaavat rahoitusta yrityksille, joissa on yrittäjän/yrittäjien lisäksi 1-5 työsuhteessa olevaa henkilöä. Hakemuksen jättämishetkellä yrityksessä työskentelee enintään viisi henkilöä, joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa (mukaan lukien yrittäjät). ELY-keskuksen korona tilanneanalyysi- ja kehittämisrahoituksen haku päättyi 8.6.2020 klo 16.15. Siihen mennessä jätetyt hakemukset käsitellään normaalisti. Lue lisää! 

Muita tukia

Ravitsemisyritykset voivat saada tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen sekä hyvitystä toiminnan rajoittamisesta. Hakemusten käsittely käynnistyi heinäkuussa sen jälkeen, kun toiminnan rajoittamisen hyvitysten joukkomaksatukset oli suoritettu. Tuet myöntää ja maksaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Tuki uudelleentyöllistämiseen (haku auki 31.10.2020 saakka)

  • Tukea valmiuteen ja kykyyn työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen.
  • Tukea voidaan kohdentaa myös henkilöstöpalveluyritysten kautta vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn maksamiseen.
  • Tuki myönnetään hakemuksesta, viimeinen hakupäivä 31.10.2020.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta (HUOM! Hakuaika päättynyt 31.8.2020)

  • Kohtuullinen hyvitys niistä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet rajoitusvelvoitteen aikana.
  • Kompensaatio myönnetään tilavuokrista, lvis-maksuista ja muista samankaltaisista joustamattomista juoksevista menoista aiheutuneesta rasitteesta, ei kuitenkaan ainehankintojen tai palkkojen kustannuksista eikä investoinneista.
  • Hyvitys suhteutetaan siihen muutokseen, mikä yrityksen myynnille aiheutui rajoitteen aikana.
  • Hyvitys maksetaan joukkomaksatuksena päätoimisille ravitsemisyrityksille, joilla on verottajalle toimitettu 4/2020 alv-ilmoitus. Muille yrityksille tuki myönnetään hakemuksesta, viimeinen hakupäivä 31.8.2020.
 • Maa- ja metsä- ja kalatalous

  • Alkutuotannon väliaikainen tuki koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin

   Alkutuotannon väliaikainen tuki auttaa maatiloja ja maatalousalan yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi. Muut yritykset kuin alkutuotannon alan yritykset eivät kuulu tämän avustuksen piiriin.

   Voit saada avustusta 5000–10 000 euroa. Voit saada tukea korkeintaan 80% esittämistäsi menoista. Esitä hakemuksessasi menoja siis vähintään 6 250 euroa. Menot ovat hyväksyttäviä enintään 6 kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020. Haku alkaa 18.5.2020. Hae avustusta Hyrrä-asiointipalvelussa. Päätöksen avustuksesta tekee alueesi ELY-keskus. Lue lisää!

  • Maaseudun yritysten väliaikainen tuki

   Maaseudun yritysten väliaikainen tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan. Tukea voi saada maataloustuotteita jalostava ja myyvä yritys, joka työllistää alle 10 henkilöä ja jonka liikevaihto tai tase on enintään 2 miljoonaa euroa. Muut yritykset kuin maatilakytkentäiset yritykset ja maataloustuotteita myyvät ja jalostavat mikroyritykset eivät kuulu tämän avustuksen piiriin. Lue lisää!

  • Kalatalouden väliaikainen tuki (haku avautui 18.5.2020)

   Kalatalouden väliaikaista tukea voivat hakea kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt epidemian vuoksi. Avustusta voidaan myöntää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin menoihin, kuten palkka- ja vuokrakuluihin. Lue lisää!

   Katso ohjeet KEHA-keskuksen sivuilta

 • Koronatukea taiteen ja kulttuurin ammattilaisille (HUOM! Hakuaika päättynyt 15.04.2020)

  Apurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille. Apurahaa eivät voi hakea toiminimet, yritykset, yhdistykset, kunnat, kuntayhtymät, osuuskunnat tai säätiöt. Erityiset taiteen ja kulttuurin ammattilaisille suunnatut korona-apurahat ovat haettavissa ajalla 01.04.2020 – 15.04.2020 (hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00)
  Korona-apurahaa voit hakea täältä.

 • Työttömyysturva

  Laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan tuli voimaan 8.4.2020

  Yrittäjä voi saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on on laskenut koronan vuoksi. Tukea voi saada ajalla 16.3.-31.12.2020.
  Katso koonti työttömyysturvan väliaikaisista lakimuutoksista ja niiden voimassaolosta.

  Kelan uutiskirjeestä löydät tietoa yrittäjän työttömyysetuuksista: Työttömyysturvaan väliaikaisia muutoksia- uutiskirje.