SIJOITU SAARIJÄRVELLE!

Tutustu toimitilatarjontaamme!

LUE LISÄÄ

Autamme sinua kehittämään liiketoimintaasi!

Autamme sinua liiketoimintasi kehitystyössä.

LUE LISÄÄ

Saarijärvellä on hyvä yrittää!

Autamme sinua yrityksen perustamisessa.

LUE LISÄÄ

Kunnan toimintatuki (tuen hakuaika on päättynyt 30.9.2020)

Yksinyrittäjän avustus koronaepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin

Kunnat myöntävät yksinyrittäjille avustusta toiminnan vakauttamiseen COVID-19 epidemiasta johtuen (myöhemmin koronaepidemian). Yksinyrittäjäavustusten hakemukset käsitellään kunnissa.

Yksinyrittäjien korona-avustuksen tarkoituksena on saada yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle pandemian aikana ja sen jälkeen. Kyseessä on toimintatuki varsinaisesta elinkeinonharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuki on määräaikainen ja voimassa vain pandemiasta johtuvan akuutin maksuvalmiuskriisin hoitamiseksi.

Kenelle

Avustus on tarkoitettu yritysmuodosta ja rahoitustavasta riippumatta*

 • päätoimiselle yrittäjällä, jolla ei ole palkattua työvoimaa
  • yrittäjä on YEL-rekisterissä (hakemuksessa kysytään YEL-vakuutuksen numero) tai
  • joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.
   • Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1 – 5 henkilöä mutta on lomauttanut työntekijänsä, katsotaan tämän kuuluvan ELY-keskusten palveluiden piiriin.
   • Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.
  • päätoiminen yrittäjä, joka on aloittanut alle 6 kk sitten
   • tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

* Avustus on tarkoitettu Suomessa toimiville yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai toiminimelle, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle myös freenlance- yrittäjälle.

 Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea

 • Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot (ei yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa).

Avustuksen myöntäminen

 Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti

 • Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä. Yksinyrittäjä voi hakea avustusta 30.9.2020 saakka.
 • Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.
 • Yksinyrittäjän tulee todentaa, että taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen
  • Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.
  • Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.
  • Yrittäjän tulee kuvata, miten aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen ja miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi
 • Yksinyrittäjän avustus on de minimis -rahoitusta
   • De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa (maanteiden tavaraliikenteen yritykselle enintään 100 000 euroa) kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.
   • Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää.
 • Päätös kunnan toimitatuesta tulee sähköpostitse. Toimintatuki maksetaan noin kahden viikon sisällä päätöksen saamisesta.

Hakemuksen liitteet:

 • Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote)
 • Verovelkatodistus, tilaa verovelkatodistus täältä
 • Jäljennös kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot), joka osoittaa että liikevaihto on laskenut koronasta johtuen vähintään 30%

 

Täältä löydät lisää tietoa ja toimintaohjeita yrityksille koronavirustilanteessa

HAE KUNNAN TOIMINTATUKEA TÄMÄN LINKIN KAUTTA

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä:

Elinkeinojohtaja Jyrki Rahkonenp. 040 581 5964, jyrki.rahkonen@saarijarvi.fi

Yritysneuvoja Tiina Toivonen, p. 044 459 8300, tiina.toivonen@saarijarvi.fi