SIJOITU SAARIJÄRVELLE!

Tutustu toimitilatarjontaamme!

LUE LISÄÄ

Autamme sinua kehittämään liiketoimintaasi!

Autamme sinua liiketoimintasi kehitystyössä.

LUE LISÄÄ

Saarijärvellä on hyvä yrittää!

Autamme sinua yrityksen perustamisessa.

LUE LISÄÄ

BIND – Bioinnovaatioiden edistäminen

Biotalous on nopeassa muutoksessa oleva toimiala, joka tarvitsee suuren joukon keksijöitä ja yrityksiä luomaan ja tuottamaan uusia tuotteita. Yksittäisten kansalaisten ja pienyritysten rooli uusien ideoiden synnyttäjinä voi olla merkittävä. Olemassa olevat innovaatiojärjestelmät eivät kuitenkaan palvele riittävästi em. ryhmiä, vaan ne tippuvat tukien ulkopuolelle. Idea itsessään, patentoitunakaan, ei yleensä riitä, vaan sitä on kehitettävä niin pitkälle, että voidaan uskottavasti arvioida idean hyödyllisyys. Tämä saattaa edellyttää jopa vuosia kestävää kehittämistyötä, merkittäviä taloudellisia panostuksia, hyviä yhteistyökumppaneita ja osaamista. Yksittäisiltä keksijöiltä ja pienyrityksiltä ei useinkaan löydy tällaisia resursseja tai heidän tulee ottaa kohtuuttomia riskejä ideoidensa hyödyntämiseksi. Suuri määrä kansalaisten luomisvoimaa jää hyödyntämättä.

EAKR- ohjelman rahoittamassa Biotalouskampus innovaatiojärjestelmä, vaihe I –projektissa (A71898) laadittiin toimintamalli, jossa varhaisen kehitysvaiheen liikeideoiden edistämistä tehdään oppilaitosyhteisöön tukeutuen. Tarvitaan alueen kehittäjien kanssa tiiviissä vuorovaikutuksessa toimiva innovaatiotoiminnan edistämisprojekti. Tässä hankkeessa kokeillaan innovaatioiden edistämistoiminnan yhteistyötä oppilaitoksen ja kahden kehittämisyhtiön välillä innovaatiotoiminnan aktivoimiseksi ja varhaisessa kehitysvaiheessa olevien liikeideoiden edistämiseksi. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat innovaatiotoiminnan aktivointiin kohdealueeksi valituilla Karstulan ja Saarijärven kuntien alueella, biotalouden kehitykseen liittyvän tiedon tuomiseen alueen toimijoiden käyttöön, ideoiden esittäjien sparraamiseen ja parhaiden ideoiden esivalintaan, ideoiden testaamiseen ja kehittelyyn vaiheeseen, jossa niiden hyödyllisyydestä on osoitettavissa näyttöjä, sekä toimenpiteisiin ideoiden esittelemiseksi potentiaalisille hyödyntäjille ja jatkokehittämistä edistäville asiantuntijoille.

Hankkeen tuloksena syntyy käytännössä testattu toimintamalli innovaatiotoimintaan, jossa yhteistyöllä luodaan uudenlaiset edellytykset keksintöjen kaupallistamiseen. Samalla aktivoidaan innovaatiotoimijoita. Toimintamalli toteutetaan Saarijärvellä sijaitsevaan Biotalouskampukseen tukeutuen. Hankkeen tuloksia hyödynnetään uuden toiminnan käynnistämisessä sekä toimintamallin hyödyntämisessä muilla alueilla.

BIND -hankkeen toteutusaika on 1.1.2018 – 31.12.2020. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti sekä SSYP Kehitys Oy ja Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy. Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Lisätietoa hankkeesta:

Projektipäällikkö Markku Paananen JAMK, 0400 121989, markku.paananen(at)jamk.fi

Projektiasiantuntija Tiina Tarvainen SSYP Kehitys Oy, 044 2305042, tiina.tarvainen(at)ssypkehitys.fi