SIJOITU SAARIJÄRVELLE!

Tutustu toimitilatarjontaamme!

LUE LISÄÄ

Autamme sinua kehittämään liiketoimintaasi!

Autamme sinua liiketoimintasi kehitystyössä.

LUE LISÄÄ

Saarijärvellä on hyvä yrittää!

Autamme sinua yrityksen perustamisessa.

LUE LISÄÄ

RDI2CluB (Päättynyt)

Hankkeen lyhenne: RDI2CluB

Rahoitusohjelma: EAKR, Interreg Baltic Sea Region

Hankkeen toteutusaika on 12.6.2017 – 31.12.2020. Hankkeessa on mukana 12 partneria Suomesta, Norjasta, Puolasta, Latviasta ja Virosta. Suomea hankkeessa edustavat hankekoordinaattorina toimiva Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen liitto.

RDI2CluB – hanke tähtää alueellisen biotalouden koko potentiaalin käyttöönottamiseen ja erityisesti harvaanasuttujen alueiden biotalousyrittäjyyden aktivoimiseen ja sillä haetaan yhteistyöverkoston kautta uusia toimintamalleja biotalouden innovaatioiden edistämiselle. Hankkeen tavoitteena on kehittää maaseutualueiden biotaloutta vahvistamalla innovaatiotoiminnassa mukana olevien tahojen valmiuksia soveltaa älykästä erikoistumista biotalouden kehittämiseen.

Hanke yhdistää kunkin alueen eri toimijat kansainväliseen yhteistyöhön luomaan yhteistä visiota alueiden biotalouden tämänhetkisestä tilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista.  Yhteistyön tavoitteena on kehittää innovointikykyä ja edistää monialaista oppimista ja biotalouden älykästä erikoistumista erityisesti maaseudulla. Hankkeessa luodaan yhteinen innovointijärjestelmä sekä avoin virtuaalinen biotalousympäristö, joka tukee innovointi-järjestelmän toimintaa, pk-yritysten osallistumista siihen ja mahdollistaa innovaatiokeskuksen laajenemisen muille Itämeren alueen maaseutualueille. Yhteistyössä tehtävillä piloteilla testataan ja kehitetään innovointijärjestelmän toimintaa ja kykyä vastata biotalousalan älykkään erikoistumisen tarpeisiin keskenään hyvinkin erilaisilla biotalousalueilla.

Lisätietoa hankkeesta: www.rdi2club.eu/